Kariera | PKP CARGO CONNECT
Należymy do grupy

PKP CARGO CONNECT

Kariera

Kariera w PKP CARGO CONNECT Sp. z o. o.

PKP CARGO CONNECT jest spółką handlową oferującą swoim Klientom kompleksowe, optymalne rozwiązania logistyczne. Spółka od szeregu lat plasuje się w czołówce firm branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kwalifikacjom swoich pracowników.

Ciągłe doskonalenie i rozwój naszych pracowników oraz zaufanie i partnerskie zasady współpracy z naszymi Klientami są podstawą sukcesu PKP CARGO CONNECT.

Pomimo niskiej rotacji pracowników ciągle poszukujemy doświadczonych specjalistów, którzy odnieśli już sukces w branży TSL i są gotowi do realizacji nowych projektów. Jesteśmy bardzo wymagającym pracodawcą sprawdzającym dokładnie kompetencje kandydatów. W okresie wdrożenia oferujemy wybranym kandydatom szkolenia, podczas których poznają oni nie tylko naszą Spółkę, ale także ofertę handlową i strukturę organizacyjną.

Jeśli jesteś specjalistą z branży TSL gotowym do weryfikacji swoich kwalifikacji w naszej Spółce – odpowiedz na jedno z naszych ogłoszeń.
Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy wskazany w konkretnym ogłoszeniu.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006291, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 522-01-03-934, REGON: 006213487,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: krzysztof.radtke@pkpcc.com;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

W celu przesłania nam swojej aplikacji, zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza zgłoszeniowego.

Formularz

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: krzysztof.radtke@pkpcc.com


Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie dokumenty.

 


CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B4AEO