Polityka Środowiskowa | Polityki | O firmie | PKP CARGO CONNECT
Należymy do grupy

PKP CARGO CONNECT

Polityka Środowiskowa

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

 

  • Celem działalności Spółki PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O. jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowych usług w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych  oraz umacnianie pozycji Grupy PKP CARGO na rynku usług logistyczno-spedycyjnych w całej Europie przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz stosowaniu się do zasad bezpiecznej pracy.

 

  • Nasza strategia polega na dynamicznym rozwoju sieci intermodalnej, kolejowej konwencjonalnej, śródlądowej, krajowej i międzynarodowej oraz sieci transportu samochodowego ładunków całopojazdowych przy założeniu komplementarnego dostosowania usług i rozpoznawaniu potrzeb naszych klientów, dużych i małych.

 

  • Główne założenia polityki środowiskowej to:

- przestrzeganie wszystkich istotnych dla środowiska wymagań prawnych m. in.  ustaw, rozporządzeń oraz obowiązków urzędowych w zakresie ochrony środowiska ,

- systematyczna identyfikacja zagrożeń oraz istotnych aspektów środowiskowych,

- eliminowanie bądź minimalizowanie występowania zagrożeń dla środowiska naturalnego,

- racjonalne wykorzystanie i oszczędzanie wody, energii i paliw,

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- proekologiczna gospodarka odpadami zgodna z wymaganiami prawa ochrony środowiska,

- zwiększanie świadomości ekologicznej  pracowników poprzez odpowiednie informowanie i szkolenia.

  • Realizacja polityki odbywa się poprzez:

- ciągłą poprawę działań środowiskowych,

- zaangażowanie najwyższego kierownictwa w działania na rzecz rozwoju firmy pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska,

- zapewnienie niezbędnych zasobów i środków do wdrożenia niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka Środowiskowa jest znana wszystkim pracownikom, wdrożona i monitorowana oraz udostępniania wszystkim zainteresowanym stronom.

 


PKP CARGO CONNECT Sp. z o. o. ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, tel. + 48 22 534 03 00, fax +48 22 534 04 00  
KRS: 0000006291, Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, REGON: 006213487
NIP: 522-01-03-934, Kapitał zakładowy Spółki: 24.750.000 zł w całości wpłacony.

 

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: krzysztof.radtke@pkpcc.com


Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie dokumenty.

 


CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B4AEO